გვერდი_ბანერი

Გარანტია

შესავალი

საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მომხმარებელი ისარგებლებს Longen power-ით ან ადგილობრივი ავტორიზებული დისტრიბუტორის კარგი მომსახურებითა და მოვლა-პატრონობით.

შენარჩუნების სპეციფიკური პერიოდი შემდეგია:

GENSET გარანტია

Genset გარანტიის დრო მიწოდების დროზე და მუშაობის დროზე დაყრდნობით.

Longen Power უზრუნველყოფს გარანტიის დროს ქვემოთ მოცემულ ცხრილში, სპეციალური პირობები შეიძლება დაფიქსირდეს ხელშეკრულებაში.

პროდუქტის გარანტიის დრო

ტიპი

მიწოდების დრო (თვე)

მუშაობის დრო (საათი)

დიზელის გენერატორი

12

1500

ტრაილერის გენერატორი

12

1500

განათების კოშკი

12

1500

ნაწილების ტარება გარანტიის დრო

ტიპი

მიწოდების დრო (თვე)

მუშაობის დრო (საათი)

დიზელის გენერატორის ტარება ნაწილები

6

500

მისაბმელი გენერატორი აცვია ნაწილები

6

500

განათების კოშკი აცვია ნაწილები

6

500

გადატვირთვა

გარანტიის შიგთავსი

საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში გენერატორი გამოიყენება მომხმარებლის მიერ სწორად, ძრავში/ალტერნატორში გაუმართაობის შემთხვევაში.Longen Power ან ადგილობრივი ავტორიზებული დისტრიბუტორი იქნება პასუხისმგებელი უფასო შემოწმებასა და შეკეთებაზე.გატეხილი ნაწილები შეიცვლება ახალი სათადარიგო ნაწილებით, უფრო მეტი გენერატორი კარგად იქნება გამართული.

pied-piper-pp

გარანტიის გადასახადი

ყველა სათადარიგო ნაწილს და შრომის ღირებულებას გადაიხდის Longen Power ან ადგილობრივი ავტორიზებული დისტრიბუტორი გარანტიის პერიოდში.კლიენტი არ აიღებს რაიმე გადასახადს.

კოგები

ᲠᲔᲐᲒᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲠᲝ

Longen Power-მა ან ადგილობრივმა უფლებამოსილმა დისტრიბუტორმა უნდა უპასუხოს მომხმარებელთა პრეტენზიებს 24 საათის განმავლობაში და უზრუნველყოს შესაბამისი მომსახურება.

გარანტიის გამონაკლისი

① დაზიანებები ხდება მომხმარებლის ტრანსპორტირებისას.

② ზარალი წარმოიქმნება მომხმარებლის არასწორი მუშაობის შედეგად.

③ საგარანტიო პერიოდში დამკვეთის მიერ შეკეთების შედეგად წარმოიქმნება ზიანი.

④ ზარალი ხდება ომის, მიწისძვრის, ქარიშხლის, წყალდიდობის და ა.შ.

⑤ მომხმარებელმა ვერ მიაწოდა საგარანტიო ბარათი ან შესყიდვის მტკიცებულება.